TARİHSEL BİR KIRILMA NOKTASINDAKİ UYARI VE ÖNERİLERİM

 

 

1. Kürtlerin ulusal kimlik talepleri, demokratik insan hakları bağlamında ele alınmalıdır.

2. Bu güne kadar sol, sosyalist,demokrat ve ilerici güçler Kürtlerin ulusal kimlik taleplerini içtenlikle savundular. Ama son halk oylamasıyla iyice açığa çıkan gerçek odur ki Kürtler büyük bir çoğunluk olarak sağ iktidarların yanında yer almaya karar vermişlerdir

3. TV ve medya programlarında izlediğim kadarıyla tüm Kürt milliyetçisi temsilcileri kronik anti Kemalist sendromuna yakalanmışlardır.

4. Eğer ki sadece Kürt sorunu temelinde Atatürk milliyetçiliği ve mirasına eleştiri yapılsaydı büyük bir sorun olmazdı. Ne var ki laik hukuk ve ahlaki akıl gibi insanın adalet boyutunu ilgilendiren konularda Kürtler salt dini referansları esas almaktadırlar.

5. Kürt hareketinin toptan anti Kemalist karakterinden dolayı anti laik bir söyleme girmeleri de tarihsel bir kırılma noktasıdır. Bu noktada Alevilerin inanç haklarıyla taban tabana zıt bir noktaya gelmişlerdir. Nitekim Banayasa oylamasında,; Hakkari ilimiz çoğunlukla evetçi Tunceli ilimiz çoğunlukla hayırcı konumda yer almışlardır.

6. Şimdi okulların açılmasıyla,Kürtlerin eğitimi boykot etmelerine karşın Alevilerin de zorunlu din derslerini boykot etme gereksinimi üst üste çakışacak mı acaba? Çünkü Kürt hareketi özünde anti laik iken alevi hareketi laik hukuk ve ahlakı aklı savunmak durumundadır. Kürt hareketi silahlı mücadeleyi esas almışken alevi inanç özgürlüğü hareketi sadece meşru ve barışçı yöntemleri esas almıştır.

7. C.tesi (18-09-2010) akşamı,Yol TV de ve Pazar gün de Bir Gün gazetesindeki zorunlu din derslerinin boykot edilmesi gereğini ortaya atan aydınların mutlaka bu tarihsel kırılmayı da dikkate almaları stratejik bir öneme sahiptir.

8. Türk devrimci hareketi,İran’daki hataya düşmemelidir. Çünkü yarın Kürtlerin özerkliği kabul edilse bile eğer ki hepten Arap Emevi din anlayışı, aynen devam edecekse bu asla demokratik bir devrim de olmayacaktır. Aksine Fethullah Gülen hareketinin hedeflerine hizmet etmiş olacaktır.

9. Benim önerim eğer ki Aleviler mutlaka zorunlu din derslerini boykot edeceklerse mutlaka demokrat,laik Sünni Müslümanların de desteğini almak durumundalar. Anti laik Kürt hareketinin hesaplarına alet olmamalıdır. Bir yandan demokratik,laik ve etik bir Kürt hareketini desteklerken öbür yandan sağcı-yağcı- kökten dinci (siyasal İslamcı) siyasetleri teşhir etmelidir. Nitekim bu gün dek bu konuda BDP’nin siayasal görüşleri ve gelecekteki sosyal hayata ilişkin amaçları tam bir netliğe kavuşamamıştır.

Cemal Öztürk
19-09-2010


 

 
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !